Organizácia slávnostných akcií, prenájom multifunkčnej sály

Prenájom multifunkčnej sály - 5 EUR/hodinu